Guyanas

2 items found
List View Grid View
Aankomst v...
Herrera, A. [AND] R. Harcourt [AND] C. Leigh
Aankomst van Jean d'Ezquebel ter bevolking van Jamaica, door den Ammiraal Diego Kolumbus, van Hispaniola derwaards gezonden, in 't jaar 1510. Verhaalende 't misnoegen der Kroon Portugaal; benevens veel zeldzaame avondturen, rampspoeden en gevaaren aan Alonzo d'Ojega, Diego de Nicueza, Vasco Nunez, Lopez d'Alano en andere overgekomen; beneffens de togten naar land van Darien en bevolking van Cuba door Diego Velasques gedaan in 't jaar 1511. Uit d'oorspronkelyke berigten en koninglyk bevel in 't Spaans beschreeven door Antonius Herrera, nu aller-eerst in 't Neederduyts vertaald en met printverbeeldingen en noodig register voorzien. [AND] Scheeps-togt van Robert Harcourt na Gujana, gedaan in het jaar 1608. Aanwijsende de gelegentheeden en hoedanigheeden deses landschaps, des selfs eylanden, rivieren, grens-palen, verscheydenheyd der volkeren en talen, jaar-getijden, tijd-rekeningen, dood-malen, spijse en drank: als mede veelerley soort van dieren, vogelen, vissen, fruyten, suyker-riet, katoen, verw-stoffen, kostelijke gommen, balsem, droogeryen, tabak &c. Door den reysiger selfs in het Engels beschreeven, en nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt. Met een volkomen register verrijkt [AND] Zee-togt van Kapiteyn Charles Leig, gedaan na Gujana, en des selfs volk-plantinge aldaar begonnen, mitsgaders de ongelukkige reyse van het schip de Olijf-bloesem, tot des selfs onderstand derwaards gesonden. In het jaar 1604. Door een der reysigers, die desen togt heeft by-gewoont, en de handen der wilde gelukkig is ontkoomen, in het Engels beschreeven, en nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt. Met een volkoomen register en konst-print verrijkt.
Leyden, van der Aa, 1705-1706. Small 8vo (17.3 x 11.3 cm). 144 pp. and six larger, folded, engraved plates. Bound with two other works published by van der Aa: Scheeps-togt na Gujana, 44 pp. with a foldout map of Guyana [AND] Zee-Togt van kapitein Charles Leigh, gedaan na Gujana. 40 pp., also with a map of Guyana and adjacent areas, and a large, folded, engraved plate of an attack by local tribes. Both with their own title pages with engraved vignette and index. Bound in later, very fine half morocco over cloth boards. Spine with five raised gilt-stippled bands; compartments with gilt borders and gilt titles. Marbled endpapers.
Read more
€950.00
Three rare travelogues printed by Van der Aa
Descriptio...
Vosmaer, A.
Description d'une espèce rare de singe d'Amerique à longue queuë, nommé quatto, par les naturels de païs, et, par les Hollandais, bosch-duivel, (diable des bois,) ou slinger-aap, (singe voltigeur;) reçu de la colonie Hollandoise de Surinam; et conservé dans le cabinet de son altesse sérénissime, monseigneur le prince d'Orange et de Nassau, Stadhouder héreditaire, gouverneur, capitaine géneral et amirail des Provinces-Unies des Pais-Bas, &c. &c. &c.
Amsterdam, Pierre Meijer, 1773. 4to (27.3 x 21.0 cm). 12 pp. (including title page); one engraved plate with contemporary colouring. Disbound.
Read more
€250.00
A rare, contemporary coloured copy