Caribbean

12 items found

A homage to one of the oldest, most beautiful, and most influential horti in Europe

Commelin, J. and C. Commelin

Horti Medici Amstelodamensis rariorum Tam Orientalis, quam Occidentalis Indiae, aliarumque peregrinarum Plantarum. Magno studio ac labore, sumptibus civitatis Amstelodamensis, longâ annorum Serie collectarum, descriptio et icones. Ad vivum aeri incisae. Beschryvinge en curieuse afbeeldingen van rare vreemde Africaansche, Oost-West-Indische en andere gewassen vertoont in den Amsterdamsche Kruyd-Hof. Met groote moeyte en arbeid op stads-kosten in vele jaren aangewend, en by een versameld door Casparus Commelin M. D. en botanicus Horti Medici.

Amsterdam, P. Blaeu, J. Blaeu and [the widow of] Abraham van Someren (1697, 1701). Two parts in two. Folio (near matching at 39.8 x 26.2 cm and 40.0 x 25.5 cm). Part I: Latin half title; Latin title in two colours with title vignette; Dutch title (do.); engraved allegorical frontispiece showing the virgin of Amsterdam in a foreign (subtropical) landscape amidst exotic people offering plants as gifts; coat-of-arms of Joannes Huydecoper, and that of Joannes Commelin, dedication leaves (Latin and Dutch) to the mayors of Amsterdam; [8], 220 pp., 110 engraved plates showing 112 numbered plants with explanatory text leafs in Latin and Dutch, each with floral vignette at the end of each description. Part II: Latin half title, allegorical frontispiece, showing Theophrastus teaching botany in the real Hortus garden, with the houses along the Nieuwe Herengracht canal in the background, Dutch title page, dedication page (to the mayors of Amsterdam, and to the trustees of the Hortus). Coat-of-arms of Franciscus de Vroede (senator of the Hortus), Joannes Huydecoper (curator) and Gerbrandus Pancras (do.). [4], 224, [4] pp., and 113 plates, numbered up to 112 with fig. 4 in two different states (on recto and verso of one leaf), as intended. Thus, in total: two frontispieces, five coats-of-arms and 225 numbered plates on 222 leaves. Both volumes in contemporary vellum, but not an exact match.

Read more
€19,000.00
Three rare travelogues printed by Van der Aa

Herrera, A. [AND] R. Harcourt [AND] C. Leigh

Aankomst van Jean d'Ezquebel ter bevolking van Jamaica, door den Ammiraal Diego Kolumbus, van Hispaniola derwaards gezonden, in 't jaar 1510. Verhaalende 't misnoegen der Kroon Portugaal; benevens veel zeldzaame avondturen, rampspoeden en gevaaren aan Alonzo d'Ojega, Diego de Nicueza, Vasco Nunez, Lopez d'Alano en andere overgekomen; beneffens de togten naar land van Darien en bevolking van Cuba door Diego Velasques gedaan in 't jaar 1511. Uit d'oorspronkelyke berigten en koninglyk bevel in 't Spaans beschreeven door Antonius Herrera, nu aller-eerst in 't Neederduyts vertaald en met printverbeeldingen en noodig register voorzien. [AND] Scheeps-togt van Robert Harcourt na Gujana, gedaan in het jaar 1608. Aanwijsende de gelegentheeden en hoedanigheeden deses landschaps, des selfs eylanden, rivieren, grens-palen, verscheydenheyd der volkeren en talen, jaar-getijden, tijd-rekeningen, dood-malen, spijse en drank: als mede veelerley soort van dieren, vogelen, vissen, fruyten, suyker-riet, katoen, verw-stoffen, kostelijke gommen, balsem, droogeryen, tabak &c. Door den reysiger selfs in het Engels beschreeven, en nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt. Met een volkomen register verrijkt [AND] Zee-togt van Kapiteyn Charles Leig, gedaan na Gujana, en des selfs volk-plantinge aldaar begonnen, mitsgaders de ongelukkige reyse van het schip de Olijf-bloesem, tot des selfs onderstand derwaards gesonden. In het jaar 1604. Door een der reysigers, die desen togt heeft by-gewoont, en de handen der wilde gelukkig is ontkoomen, in het Engels beschreeven, en nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt. Met een volkoomen register en konst-print verrijkt.

Leyden, van der Aa, 1705-1706. Small 8vo (17.3 x 11.3 cm). 144 pp.; six larger, folded, engraved plates. Bound with two other works published by van der Aa: Scheeps-togt na Gujana, 44 pp. with a foldout map of Guyana [AND] Zee-Togt van kapitein Charles Leigh, gedaan na Gujana. 40 pp., also with a map of Guyana and adjacent areas, and a large, folded, engraved plate of an attack by local tribes. Both with their own title pages with engraved vignette and index. Bound in later, very fine half morocco over cloth boards. Spine with five raised gilt-stippled bands; compartments with gilt borders and gilt titles. Marbled endpapers.

Read more
€950.00

Advanced Search