Three rare travelogues printed by Van der Aa

Herrera, A. [AND] R. Harcourt [AND] C. Leigh

Aankomst van Jean d'Ezquebel ter bevolking van Jamaica, door den Ammiraal Diego Kolumbus, van Hispaniola derwaards gezonden, in 't jaar 1510. Verhaalende 't misnoegen der Kroon Portugaal; benevens veel zeldzaame avondturen, rampspoeden en gevaaren aan Alonzo d'Ojega, Diego de Nicueza, Vasco Nunez, Lopez d'Alano en andere overgekomen; beneffens de togten naar land van Darien en bevolking van Cuba door Diego Velasques gedaan in 't jaar 1511. Uit d'oorspronkelyke berigten en koninglyk bevel in 't Spaans beschreeven door Antonius Herrera, nu aller-eerst in 't Neederduyts vertaald en met printverbeeldingen en noodig register voorzien. [AND] Scheeps-togt van Robert Harcourt na Gujana, gedaan in het jaar 1608. Aanwijsende de gelegentheeden en hoedanigheeden deses landschaps, des selfs eylanden, rivieren, grens-palen, verscheydenheyd der volkeren en talen, jaar-getijden, tijd-rekeningen, dood-malen, spijse en drank: als mede veelerley soort van dieren, vogelen, vissen, fruyten, suyker-riet, katoen, verw-stoffen, kostelijke gommen, balsem, droogeryen, tabak &c. Door den reysiger selfs in het Engels beschreeven, en nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt. Met een volkomen register verrijkt [AND] Zee-togt van Kapiteyn Charles Leig, gedaan na Gujana, en des selfs volk-plantinge aldaar begonnen, mitsgaders de ongelukkige reyse van het schip de Olijf-bloesem, tot des selfs onderstand derwaards gesonden. In het jaar 1604. Door een der reysigers, die desen togt heeft by-gewoont, en de handen der wilde gelukkig is ontkoomen, in het Engels beschreeven, en nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt. Met een volkoomen register en konst-print verrijkt.

Published 1706
Item ID 49222
€950.00

excl. VAT

Leyden, van der Aa, 1705-1706. Small 8vo (17.3 x 11.3 cm). 144 pp.; six larger, folded, engraved plates. Bound with two other works published by van der Aa: Scheeps-togt na Gujana, 44 pp. with a foldout map of Guyana [AND] Zee-Togt van kapitein Charles Leigh, gedaan na Gujana. 40 pp., also with a map of Guyana and adjacent areas, and a large, folded, engraved plate of an attack by local tribes. Both with their own title pages with engraved vignette and index. Bound in later, very fine half morocco over cloth boards. Spine with five raised gilt-stippled bands; compartments with gilt borders and gilt titles. Marbled endpapers.

A rare work on the voyage of Jean d'Ezqebel, who was sent on an expedition to the island of Jamaica by Diego Columbus in 1510, sailing from Hispaniola. The book also contains an account of Diego Velasquez's voyage to Cuba in 1511. The fine illustrations show encounters with the inhabitants of the islands, the building of a boat, etc. The two other shorter works in this volume describe voyages to the Guianas. The fine map in Harcourt's work shows the whole region from Mayaguana (Bahamas) and Turks & Caicos islands in the north to Pará in south, including the Orinoco and Amazon, and a large mythical lake, "Parime Lacus". The Leig - or Leigh - work has a very similar map, that is a bit larger but shows a slightly more restricted area, and is different in the topographical names and the engraved illustration. Fore edge uncut. Two tiny holes in the Leig(h) map; some light spotting, but generally clean. A very good copy. Sabin 3; Tiele 5.

Very flexible return policy
Secure payments by Adyen
Sent in 2 business days with Track & Trace
We are members of ILAB-LILA and NVvA

Recently Viewed

Advanced Search