Regional Travel

14 items found
List View Grid View
De Bare'e-...
Adriani, N. and A. C. Kruyt
De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes. [Complete in four volumes].
Batavia, Landsdrukkerij, 1912-1914. In four volumes. Text in three 8vo volumes (26.5 x 18.0 cm) [AND] atlas in folio portfolio (37.0 x 26.5 cm). 1,636 pp., 58 photographs on 26 sheets, 13 coloured plates of which seven partly in full colour, and four coloured folding maps. Original uniform quarter cloth over printed boards.
Read more
€900.00
A classic anthropological monograph
Les observ...
Belon, P.
Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables, trouvees en Grece, Asie, Iudée, Egypte, Arabie, & autres pays estranges, redigées en trois liures. Reueuz de nouveau & augmentez de figures. Le catalogue contenant le plus notables choses, est en la page fuyuante.
Paris, H. de Marnef & G. Cavellat, 1588. 4to (22.1 x 15.4 cm). [xiv], 468, 1l. 18th century full tree calf. Spine with five raised bands, compartments rich gilt with floral patterns. Red morocco label with gilt title. Marbled endpapers. All edges red.
Read more
€2,500.00
Most richly illustrated edition of this influential work on the history, geography, and natural history of the Near and Middle East
Les observ...
Belon, P.
Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables, trouvees en Grece, Asie, Iudée, Egypte, Arabie, & autres pays estranges, redigées en trois liures. Reueuz de nouveau & augmentez de figures. Le catalogue contenant le plus notables choses, est en la page fuyuante.
Anvers [Antwerpen, Antwerp], Christofle Plantin, 1555. Small, thick 8vo (14.3 x 9.4 x 4.5 cm). [lxxvi], 375 numbered leaves [= 749 pp.], one printed leaf with the privilege, one larger, folded map/view. Later vellum. Spine with black printed title.
Read more
€6,500.00
The most influential work on the history, geography and natural history of the Near and Middle East
Die Preuss...
Berg, A.
Die Preussische Expedition nach Ost-Asien. Ansichten aus Japan, China und Siam. Heft 1.
Berlin, R. von Decker, 1864. Elephant folio (65.4 x 53.4 cm). Title page with coat of arms of the Prussian King, followed by six plates, each with a page of explanatory text in German, English and French. Two of the plates are fine, delicate chromolithographs. Contemporary printed paper boards with title and coat of arms, cloth spine and corners.
Read more
€2,200.00
A very rare series of much larger, elephant folio size views
Reizen ove...
Bruin, C., De [De Bruyn or Bruijn]
Reizen over Moskovie, door Persie en Indie: verrykt met driehondert kunstplaten, vertoonende de beroemste lantschappen en steden, ook de byzondere dragten, beesten, gewassen en planten, die door gevonden worden: voor al derzelver oudheden, en wel voornamentlyk heel uitvoerig, die van het heerlijke en van oudts de geheele werrelt door befaemde hof van Persepolis, by den Persianen Tchilminar genaemt. Alles door den Autheur zelf met groote naeukeurigheit na 't leven afgetekent, en nooit voor dezen in 't ligt gebragt.
Amsterdam, R. and G. Wetstein, J. Oosterwyk and H. van de Gaete, 1714. Folio (33.3 x 21.1 cm). Allegorical frontispiece (by Picart, dated 1711), title page (in red and black), engraved portrait of de Bruyn (by G. Kneller), [vi], 472, [xii] pp., and 260 numbered engraved plates (many double, folded), two large maps, and 34 large text engravings, not numbered, including portraits, views, etc. Contemporary blind ruled and embossed vellum. Spine with six raised bands, title written in ink, in a neat contemporary hand.
Read more
€8,000.00
One of the most richly illustrated voyages through Russia
Ascensions...
Conway, W. M.
Ascensions et explorations a sept mille mètres dans l'Himalaya.
Paris, Hachette, 1898. 8vo (17.9 x 11.4 cm). Title page with pictorial vignette, v, 242 pp., Frontispiece and 47 illustrations, mostly after photographs, and a map. Later black cloth with gilt title on the spine. Original pictorial front wrapper bound in.
Read more
€150.00
The rare French translation of this work on mountaineering
Der deutsc...
Haushofer, K.
Der deutsche Anteil und der geographischen Erschließung Japans und des Subjapanischen Erdraums, und deren Förderung durch den Einfluß von Krieg und Wehrpolitik.
Erlangen, Junge & Sohn, 1914. 8vo (24.2 x 16.0 cm). 110 pp., two folded maps, several text figures and maps. Original printed wrappers.
Read more
€450.00
Early thoughts on Japanese and German expansion politics
Aankomst v...
Herrera, A. [AND] R. Harcourt [AND] C. Leigh
Aankomst van Jean d'Ezquebel ter bevolking van Jamaica, door den Ammiraal Diego Kolumbus, van Hispaniola derwaards gezonden, in 't jaar 1510. Verhaalende 't misnoegen der Kroon Portugaal; benevens veel zeldzaame avondturen, rampspoeden en gevaaren aan Alonzo d'Ojega, Diego de Nicueza, Vasco Nunez, Lopez d'Alano en andere overgekomen; beneffens de togten naar land van Darien en bevolking van Cuba door Diego Velasques gedaan in 't jaar 1511. Uit d'oorspronkelyke berigten en koninglyk bevel in 't Spaans beschreeven door Antonius Herrera, nu aller-eerst in 't Neederduyts vertaald en met printverbeeldingen en noodig register voorzien. [AND] Scheeps-togt van Robert Harcourt na Gujana, gedaan in het jaar 1608. Aanwijsende de gelegentheeden en hoedanigheeden deses landschaps, des selfs eylanden, rivieren, grens-palen, verscheydenheyd der volkeren en talen, jaar-getijden, tijd-rekeningen, dood-malen, spijse en drank: als mede veelerley soort van dieren, vogelen, vissen, fruyten, suyker-riet, katoen, verw-stoffen, kostelijke gommen, balsem, droogeryen, tabak &c. Door den reysiger selfs in het Engels beschreeven, en nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt. Met een volkomen register verrijkt [AND] Zee-togt van Kapiteyn Charles Leig, gedaan na Gujana, en des selfs volk-plantinge aldaar begonnen, mitsgaders de ongelukkige reyse van het schip de Olijf-bloesem, tot des selfs onderstand derwaards gesonden. In het jaar 1604. Door een der reysigers, die desen togt heeft by-gewoont, en de handen der wilde gelukkig is ontkoomen, in het Engels beschreeven, en nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt. Met een volkoomen register en konst-print verrijkt.
Leyden, van der Aa, 1705-1706. Small 8vo (17.3 x 11.3 cm). 144 pp. and six larger, folded, engraved plates. Bound with two other works published by van der Aa: Scheeps-togt na Gujana, 44 pp. with a foldout map of Guyana [AND] Zee-Togt van kapitein Charles Leigh, gedaan na Gujana. 40 pp., also with a map of Guyana and adjacent areas, and a large, folded, engraved plate of an attack by local tribes. Both with their own title pages with engraved vignette and index. Bound in later, very fine half morocco over cloth boards. Spine with five raised gilt-stippled bands; compartments with gilt borders and gilt titles. Marbled endpapers.
Read more
€950.00
Three rare travelogues printed by Van der Aa
Ambrae his...
Klobius, J.
Ambrae historiam ad omnipotentis dei gloriam, et hominum sanitatem.
Wittenberg, Mevius and Schumacher, Typis Henckel, 1666. 8vo (20.3 x 16.6 cm). Title page, [vi], 76 pp., three engraved plates and one folded engraved map of the world including the "Terra Australis incognita" and a peculiar map of "Iapan Olim Chrÿse". Contemporary vellum; spine with small morocco label with author's name and abridged title. Blue-grey edges. Preserved in a 20th century green cloth box (22.3 x 18.0 x 2.3 cm) with gilt lettered morocco label.
Read more
€2,800.00
Rare, early work on amber and ambergris
Dagbok öfv...
Osbeck, P.
Dagbok öfver en Ostindisk Resa, Åren 1750. 1751. 1752. Med anmärkringar uti Naturkunnigheten, främmande Folkslags Sprak, Seder, Hushallning, m.m.
Stockholm, L. L. Grefing, 1757. 8vo (11.8 x 19.6 cm). [vi], 376, [xvi] pp., 12 engraved plates. Near contemporary full mottled calf. Spine with five raised bands, blind-tooled floral patterns and vellum label with title. Speckled edges.
Read more
€1,250.00
A very good copy of the rare first edition
Malerische...
Poeppig, E. [F.]
Malerischer Atlas und beschreibende Darstellungen aus dem Gebiete der Erdkunde.
Leipzig, Hartleben, 1838. 8vo (22.5 x 14.3 cm). vi, 304, iv pp., 18 engraved, tissue guarded plates. Contemporary full blind stamped cloth. Spine with gilt ornaments and title. Speckled edges.
Read more
€260.00
Not in Sabin
De Boroboe...
Poortenaar, J.
De Boroboedoer. Zes etsen door Jan Poortenaar, Inleiding van Prof. Dr. N. J. Krom.
[Naarden, privately published, 1929]. Folio (37.9 x 28.0 cm). Two leafs of text and six fine etchings under passe-partouts, all signed and numbered in pencil, this being #161. All as issued with the original cloth portfolio with gilt title on front.
Read more
€550.00
A rare, limited edition, well-preserved